Categorías de la sección
Рекламный блок

Leer. Lucir. Mover. Mullir

Formas no personales

Infinitivo

LEER

LUCIR

MOVER

MULLIR

Participio

leído

lucido

movido

mullido

Gerundio

leyendo

luciendo

moviendo

mullendo

Indicativo

Presente

leo

lees/leés

lee

leemos

leéis

leen

luzco

luces/lucís

luce

lucimos

lucís

lucen

muevo

mueves/movés

mueve

movemos

movéis

mueven

mullo

mulles/mullís

mulle

mullimos

mullís

mullen

Pret. imperfecto/ Copretérito

leía

leías

leía

leíamos

leíais

leían

lucía

lucías

lucía

lucíamos

lucíais

lucían

movía

movías

movía

movíamos

movíais

movían

mullía

mullías

mullía

mullíamos

mullíais

mullían

Pret. perfecto simple / Préterito

leí

leíste

leyó

leímos

leísteis

leyeron

lucí

luciste

lució

lucimos

lucisteis

lucieron

moví

moviste

movió

movimos

movisteis

movieron

mullí

mulliste

mulló

mullimos

mullisteis

mulleron

Futuro simple / Futuro

leeré

leerás

leerá

leeremos

leeréis

leerán

luciré

lucirás

lucirá

luciremos

luciréis

lucirán

moveré

moverás

moverá

moveremos

moveréis

moverán

mulliré

mullirás

mullirá

mulliremos

mulliréis

mullirán

Condicional simple / Pospretérito

leería

leerías

leería

leeríamos

leeríais

leerían

luciría

lucirías

luciría

luciríamos

luciríais

lucirían

movería

moverías

movería

moveríamos

moveríais

moverían

mulliría

mullirías

mulliría

mulliríamos

mulliríais

mullirían

Subjuntivo

Presente

lea

leas

lea

leamos

leáis

lean

luzca

luzcas

luzca

luzcamos

luzcáis

luzcan

mueva

muevas

mueva

movamos

mováis

muevan

mulla

mullas

mulla

mullamos

mulláis

mullan

Pret. imperfecto/ Pretérito

leyera o leyese

leyeras o leyeses

leyera o leyese

leyéramos o leyésemos

leyerais o leyeseis

leyeran o leyesen

luciera o luciese

lucieras o lucieses

luciera o luciese

luciéramos o luciésemos

lucierais o lucieseis

lucieran o luciesen

moviera o moviese

movieras o movieses

moviera o moviese

moviéramos o moviésemos

movierais o movieseis

movieran o moviesen

mullera o mullese

mulleras o mulleses

mullera o mullese

mulléramos o mullésemos

mullerais o mulleseis

mulleran o mullesen

Futuro simple/ Futuro

leyere

leyeres

leyere

leyéremos

leyereis

leyeren

luciere

lucieres

luciere

luciéremos

luciereis

lucieren

moviere

movieres

moviere

moviéremos

moviereis

movieren

mullere

mulleres

mullere

mulléremos

mullereis

mulleren

Imperativo

lee/leé

lea

leed

lean

luce/lucí

luzca

lucid

luzcan

mueve/mové

mueva

moved

muevan

mulle/mullí

mulla

mullid

mullan

Materiales similares

Comentarios

avatar
  • Войдите: