Categorías de la sección
Рекламный блок

Causar. Ceñir. Coitar. Conducir

Formas no personales

Infinitivo

CAUSAR

CEÑIR

COITAR

CONDUCIR

Participio

causado

ceñido

coitado

conducido

Gerundio

causando

ciñendo

coitando

conduciendo

Indicativo

Presente

causo

causas/causás

causa

causamos

causáis

causan

ciño

ciñes/ceñís

ciñe

ceñimos

ceñís

ciñen

coito

coitas/coitás

coita

coitamos

coitáis

coitan

conduzco

conduces/conducís

conduce

conducimos

conducís

conducen

Pret. imperfecto/ Copretérito

causaba

causabas

causaba

causábamos

causabais

causaban

ceñía

ceñías

ceñía

ceñíamos

ceñíais

ceñían

coitaba

coitabas

coitaba

coitábamos

coitabais

coitaban

conducía

conducías

conducía

conducíamos

conducíais

conducían

Pret. perfecto simple / Préterito

causé

causaste

causó

causamos

causasteis

causaron

ceñí

ceñiste

ciñó

ceñimos

ceñisteis

ciñeron

coité

coitaste

coitó

coitamos

coitasteis

coitaron

conduje

condujiste

condujo

condujimos

condujisteis

condujeron

Futuro simple / Futuro

causaré

causarás

causará

causaremos

causaréis

causarán

ceñiré

ceñirás

ceñirá

ceñiremos

ceñiréis

ceñirán

coitaré

coitaraás

coitará

coitaremos

coitaréis

coitarán

conduciré

conducirás

conducirá

conduciremos

conduciréis

conducirán

Condicional simple / Pospretérito

causaría

causarías

causaría

causaríamos

causaríais

causarían

ceñiría

ceñirías

ceñiría

ceñiríamos

ceñiríais

ceñirían

coitaría

coitarías

coitaría

coitaríamos

coitaríais

coitarían

conduciría

conducirías

conduciría

conduciríamos

conduciríais

conducirían

Subjuntivo

Presente

cause

causes

cause

causemos

causéis

causen

ciña

ciñas

ciña

ciñamos

ciñáis

ciñan

coite

coites

coite

coitemos

coitéis

coiten

conduzca

conduzcas

conduzca

conduzcamos

conduzcáis

conduzcan

Pret. imperfecto/ Pretérito

causara o causase

causaras o causases

causara o causase

causáramos o causásemos

causarais o causaseis

causaran o causasen

ciñera o ciñese

ciñeras o ciñeses

ciñera o ciñese

ciñéramos o ciñésemos

ciñerais o ciñeseis

ciñeran o ciñesen

coitara o coitase

coitaras o coitases

coitara o coitase

coitáramos o coitásemos

coitarais o coitaseis

coitaran o coitasen

condujera o condujese

condujeras o condujeses

condujera o condujese

condujéramos o condujésemos

condujerais o condujeseis

condujeran o condujesen

Futuro simple/ Futuro

causare

causares

causare

causáremos

causareis

causaren

ciñere

ciñeres

ciñere

ciñéremos

ciñereis

ciñeren

coitare

coitares

coitare

coitáremos

coitareis

coitaren

condujere

condujeres

condujere

condujéremos

condujereis

condujeren

Imperativo

causa/causá

cause

causad

causen

ciñe/ceñi

ciña

ceñid

ciñan

coita/coitá

coite

coitad

coitan

conduce/conducí

conduzca

conducid

conduzcan

Materiales similares

Comentarios

avatar
  • Войдите: